Pokojninska doba

Študentom in dijakom se od 1. februarja 2015 od prejemkov, ki jih zaslužijo z opravljanjem študentskega dela obračunava prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na podlagi tega obračuna se študentom in dijakom prizna pokojninska doba. Trajanje zavarovalne dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 odstotkov povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto. Če skupni letni znesek vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij ne dosega 60 odstotkov povprečne mesečne plače, se ugotovi trajanje zavarovalne dobe v sorazmernem delu.

Točen izpis pokojninske dobe lahko dobite pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z:

Vloga za izpis pokojninske dobe za študente in dijake

ali

Portal Moj e-ZPIZ

 

Pokojninski kalkulator vam omogoča, da si lahko izračunate, koliko pokojninske dobe ste si pridobili s študentskim delom. Vnesite seštevek bruto zneskov, ki je obračunan na vaših napotnicah. Izračun je zgolj informativne narave, točen izračun dobite pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Informativni izračun pokojninske dobe


Število ur
 
Bruto znesek
 

 Izračun
mesecev
dni

k-Študentski servis

Prežihova ulica 3

SI-2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 821 77 00

Telefaks: 02 821 77 01

e-mail: ravne(at)koroskiservis.com