Dohodnina

Maksimalen zaslužek v letu 2023 za člane, ki izpolnjujejo pogoje za posebno osebno olajšavo (so imeli v času opravljanja dela status dijaka oz. študenta) in da pri tem ne plačajo dohodnine je:


     če ga starši uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanega družinskega člana: 4.698,00 €,

     če ga starši ne uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanega družinskega člana in si mlajši od 26 let: 14.216,00 €.

 

     če ga starši ne uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanega družinskega člana in si starejši od 26 let: 12.391,00 €.


Lahko pa si tudi sami izračunate, koliko dohodnine boste plačali ali pa tudi ne, z dejanskimi dohodki  v dohodninskem kalkulatorju, ki ga najdete v naslednjem zavihku.

 

Možno pa je uveljaviti tudi dejanske stroške prevoza in nočitve, ki ste jih imeli pri opravljanju študetskega dela. V ta namen je potrebno do 5. 2. pošljete zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljate tudi kasneje v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Akontacija dohodnine se za člane, ki delajo preko k-Študentskega servisa skladno z zakonodajo ne odvede v naslednjih primerih:

     če je član v času opravljanja dela izpolnjeval pogoje za posebno osebno olajšavo in obračunan znesek na napotnici ne presega 400 € (bruto),

     če je članu ne glede na pogoj iz prve alineje na napotnici bil obračunan znesek, ki je manjši ali enak 107,30 € (bruto).

 

Akontacija dohodnine se za člane, ki delajo preko k-Študentskega servisa skladno z zakonodajo odvede v naslednjih primerih:

     če je član nerezident se odvede akontacija ob vsakem izplačilu v višini 25% davčne osnove,

     če je članu na napotnici obračunan znesek, ki je večji od 400 € (bruto) se odvede akontacija ob vsakem izplačilu v višini 25% davčne osnove.


Člani, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko pri davčnem organu vložijo zahtevo za povračilo akontacije dohodnine.

Dohodninski kalkulator vam omogoča, da si lahko izračunate, koliko dohodnine boste plačali, če boste olajšave uveljavljali sami ali pa vas bodo v svoji dohodninski napovedi uveljavljali starši kot vzdrževanega družinskega člana. Vnesite bruto znesek, ki je obračunan na napotnicah.

Bruto zaslužek
Neto izplačilo na TRR
V primeru, da te bodo v svoji dohodninski napovedi starši uveljavljali kot vzdrževanega družinskega člana,
izberi polje [uveljavlja starš], sicer izberi polje [uveljavljam sam].

Št. mesecev olajšave
Olajšava
Davčna osnova
Dohodnina za plačilo

k-Študentski servis

Prežihova ulica 3

SI-2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 821 77 00

Telefaks: 02 821 77 01

e-mail: ravne(at)koroskiservis.com