Davčne olajšave

Vrednost in pogoji za uveljavljanje posameznih olajšav se nanašajo na davčno leto 2023.

UPRAVIČENCI DO OLAJŠAVE:

     vsak rezident pod pogojem, da drug rezident (starš) za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

     če znaša dohodek do 16.000,00 €  je vrednost olajšave: 5.000,00 €
     če znaša dohodek nad 16.000,00 €   je vrednost olajšave: 5.000,00 € in starši te ne morejo uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.

Možno pa je uveljaviti tudi dejanske stroške prevoza in nočitve, ki ste jih imeli pri opravljanju študetskega dela. V ta namen je potrebno do 5. februarja pošljete zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljate tudi kasneje v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

UPRAVIČENCI DO OLAJŠAVE:

     vsak rezident s statusom študenta ali dijaka do dopolnjenega 26 leta starosti,

     rezident s statusom študenta, ki je starejši od 26 let, če je bil vpisan na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

 

VREDNOST OLAJŠAVE: 3.500,00 €

UPRAVIČENCI DO NORMIRANIH STROŠKOV:

     vsi dijaki in študenti.

 

VREDNOST PRIZNANIH STROŠKOV: 10% od bruto zaslužka preko napotnic

 

UPRAVIČENCI DO UVELJAVLJANJE DEJANSKIH STROŠKOV:

     vsi dijaki in študenti.

     uveljavljajo se lahko dejanski stroške prevoza in nočitve, ki ste jih imeli pri opravljanju študetskega dela. V ta namen je potrebno da do 5. februarja pošljete ZAHTEVEK, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad. Dejanske stroške lahko uveljavljate tudi kasneje v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

 

 

k-Študentski servis

Prežihova ulica 3

SI-2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 821 77 00

Telefaks: 02 821 77 01

e-mail: ravne(at)koroskiservis.com