Davčne olajšave

Vrednost in pogoji za uveljavljanje posameznih olajšav se nanašajo na davčno leto 2017.

UPRAVIČENCI DO OLAJŠAVE:

     vsak rezident pod pogojem, da drug rezident (starš) za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

 

če znaša dohodek do 11.166,37 €  je vrednost olajšave: 6.519,82 €
če znaša dohodek nad 11.166,37 € in do 12.570,89 €  je vrednost olajšave: 4.418,64 €
če znaša dohodek nad 12.570,89 €  je vrednost olajšave: 3.302,70 €

Možno pa je uveljaviti tudi dejanske stroške prevoza in nočitve, ki ste jih imeli pri opravljanju študetskega dela. V ta namen je potrebno do 6. 2. pošljete zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljate tudi kasneje v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

UPRAVIČENCI DO OLAJŠAVE:

     vsak rezident s statusom študenta ali dijaka do dopolnjenega 26 leta starosti,

     rezident s statusom študenta, ki je starejši od 26 let, če je bil vpisan na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

 

VREDNOST OLAJŠAVE: 2.477,03 €

UPRAVIČENCI DO NORMIRANIH STROŠKOV:

     vsi dijaki in študenti.

 

VREDNOST PRIZNANIH STROŠKOV: 10% od bruto zaslužka preko napotnic

 

k-Študentski servis

Prežihova ulica 3

SI-2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 821 77 00

Telefaks: 02 821 77 01

e-mail: ravne(at)koroskiservis.com