Dohodnina

Dohodninski kalkulator vam omogoča, da si lahko izračunate, koliko dohodnine boste plačali, če boste olajšave uveljavljali sami ali pa vas bodo v svoji dohodninski napovedi uveljavljali starši kot vzdrževanega družinskega člana. Vnesite bruto znesek, ki je obračunan na napotnicah.

Bruto zaslužek
Neto izplačilo na TRR
V primeru, da te bodo v svoji dohodninski napovedi starši uveljavljali kot vzdrževanega družinskega člana,
izberi polje [uveljavlja starš], sicer izberi polje [uveljavljam sam].

Olajsava
Davčna osnova
Dohodnina za plačilo

Akontacija dohodnine se za člane, ki delajo preko k-Študentskega servisa skladno z zakonodajo ne odvede v naslednjih primerih:

     če je član v času opravljanja dela izpolnjeval pogoje za posebno osebno olajšavo in obračunan znesek na napotnici ne presega 400 € (bruto),

     če je članu ne glede na pogoj iz prve alineje na napotnici bil obračunan znesek, ki je manjši ali enak 107,30 € (bruto).

 

Akontacija dohodnine se za člane, ki delajo preko k-Študentskega servisa skladno z zakonodajo odvede v naslednjih primerih:

     če je član nerezident se odvede akontacija ob vsakem izplačilu v višini 25% davčne osnove,

     če je članu na napotnici obračunan znesek, ki je večji od 400 € (bruto) se odvede akontacija ob vsakem izplačilu v višini 25% davčne osnove.


Člani, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko pri davčnem organu vložijo zahtevo za povračilo akontacije dohodnine.

k-Študentski servis

Prežihova ulica 3

SI-2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 821 77 00

Telefaks: 02 821 77 01

e-mail: ravne(at)koroskiservis.com