Včlani se v k-Študentski servis

vclani se

Vnos osebnih podatkov (1/3)
Priimek*
Prosim vnesi svoj priimek.

Ime*
Prosim vnesi svoje ime.

Spol*
Prosim, izberi spol.

Datum rojstva*
/ / Napačen vnos.

EMŠO*
Napačen vnos. EMŠO sestavlja (13) števil.

Davčna številka*
Napačen vnos! Davčna številka se sestoji iz osmih (8) številk.

Banka*
Invalid Input

Bančni račun SI56*
Vnesti moraš 15 številk po oznaki SI56

 
Vnos kontaktnih podatkov (2/3)
Naslov*
Prosim, vnesi ulico in hišno številko.

Poštna številka*
Prosim vnesi poštno številko bivanja.

Telefon
Napačen vnos. Telefonska številka je sestavjena iz (9) številk.

Mobilni telefon*
Napačen vnos. Mobilna številka je sestavjena iz (9) številk.

e-Naslov*
Napačen elektronski naslov.

Potrditev e-Naslova*
Ni vpisan enak elektronski naslov. Preveri in popravi.

 
Vnos podatkov o šolanju (3/3)
Šola/Fakulteta*
Prosim vnesi šolo oz. fakulteto, ki jo obiskuješ.

Smer šolanja*
Prosim vnesi smer šolanja.

Vpisna številka
Prosim, vnesi vpisno številko.

Status šolanja*
Prosim izberi vrsto statusa šolanja.

Letnik šolanja*
Prosim vnesi letnik šolanja.

Dokazilo o šolanju
Invalid Input

Priloži skenirano/fotografirano potrdilo o šolanju ali dijaško/študentsko izkaznico (obe strani).

k-Študentski servis

Prežihova ulica 3

SI-2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 821 77 00

Telefaks: 02 821 77 01

e-mail: ravne(at)koroskiservis.com